Skontaktujemy

Skontaktujemy się:

Kontaktinis telefonas: +370 686 91435

(pvz. Tomas Tumonis, +370 699 44223, tomas@mail.lt)

Wykupywanie i przerabianie odpadów zawierających metale szlachetne

Back

Proces przeróbki

1
Ważenie złomu katalizatorów
Ważenie złomu katalizatorów Materiał dostarczony do naszego zakładu otrzymuje numer identyfikacyjny oraz jest wciągnięty do ewidencji i zaznaczona jest jego waga.
2
Wydobycie ceramiki z metalowej obudowy
Wydobycie ceramiki z metalowej obudowy Do wydobycia ceramicznej bryły z pojemników metalowych w naszym zakładzie są używane specjalne nożyce hydrauliczne. One są używane wraz z systemem filtrowania, przeznaczonym do zebrania kurzu – tą drogą jesteśmy ubezpieczeni od utraty meteriału.
3
Ważenie bryły ceramicznej
Ważenie bryły ceramicznej Nasz system ewidencji odpadów pozwala na kontrolę wagi materiału na każdym etapie przeróbki. Wszystkie użądzenia do kontroli oraz pomiaru przechodzą coroczną kontrolę metrologiczną a jej rezultaty są odpowiednio udokumentowane.
4
Rozdrobnienie materiału i wymieszanie do jednolitej masy (homogenizacja)
Rozdrobnienie materiału i wymieszanie do jednolitej masy (homogenizacja) Na nasze zamówienie zainstalowane systemy młócenia oraz mieszania pozwalają wytworzyć szczególnie drobne cząsteczki ceramiczne, odpowiadające wymaganym rozmiarom. Homogenizacja materiału jest potrzebna do bardziej jakościowego doboru próbek.
5
Dobór próbek
Dobór próbek Po homogenizacji materiału z urządzeniami posiadającymi certyfikaty technologiczne, odbywa się nieprzerywany dobór próbek zgodnie ze wskazanym algorytmem oraz na podstawie certyfikowanej metodyki. Podstawowe etapy analizowania katalizatorów to dobór próbek oraz ich podział. Używając
6
Podział próbek oraz przygotowanie próbek
Podział próbek oraz przygotowanie próbek Te czynności są wykonywane w naszym laboratorium. Wraz z obiektem analizy nasi specjaliści wykonują czynności, potrzebne do przygotowania materiału do następnej analizy. Główny cel przygotowania próbek – przygotowanie materiału do konkretnego typu analizy. Przygotowanie próbki pozwala
7
XRF analiza
XRF analiza W naszym laboratorium jest wykonywana analiza fluorescencji rentgenowskiej (XRF), oparta na doborze oraz dalszą analizę spektrum otrzymywanego przez oddziaływanie na analizowany materiał promieniami rentgenowskimi. Wyniki zmłóconej ceramiki katalizatorów są o wiele dokładniejsze dzięki
8
Przedpłata
Przedpłata Po otrzymaniu wyników analizy fluorestencji rentgenowskiej w naszym laboratorium oraz ustaleniu wartości 80 % ustalonych metali na giełdzie metali, gotówka jest przelewana na konto bankowe klienta.
9
Analiza chemiczna
Analiza chemiczna Główny celem analizy chemicznej jest sprawdzenie analizy fluorescencji rentgenowskiej.Ta czynność jest wykonywana w celu zmniejszenia możliwych błędów analizy oraz zwiększenia dokładności wyników. Pracujemy tylko w modernistycznych laboratoriach, które posiadają obowiązujące w tej
10
Ostateczne rozliczenie
Ostateczne rozliczenie Po otrzymaniu analizy chemicznej oraz ustaleniu wartości na giełdzie metali na następne 20 % metali, dla klienta są przekazane wszystkie do transakcji wymagane dokumenty. Gotówka jest przekazana na konto bankowe według warunków konkretnej umowy.
On top Back