Sazināsimies

Sazināsimies:

Sazināsimies: +370 686 91435

(pvz. Tomas Tumonis, +370 699 44223, tomas@mail.lt)

Atkritumi, kas satur dārgmetālus pirkšanas un pārstrādes

Back

Pārstrādes process

1
Katalizatoru lūžņu svēršana
Katalizatoru lūžņu svēršana Mūsu uzņēmumam iesniegtam materiālam ir piešķirts identifikācijas numurs un sastādīta uzskaites karte, kurā tiek ierakstīti visi svēršanas rezultāti.
2
Keramikas izņemšana no metāla korpusiem
Keramikas izņemšana no metāla korpusiem Lai izņemtu keramikas monolītu no metāla tvertnēm, mūsu uzņēmums izmanto speciāli tam paredzētas hidrauliskās šķēres. Tās izmanto kopā ar filtrēšanas sistēmu, kas paredzēta keramikas putekļu savākšanai - tas palīdz izvairīties no jebkādiem iespējamiem materiāla zudumiem.
3
Keramikas masas svēršana
Keramikas masas svēršana Mūsu izmantotā atkritumu uzskaites sistēma uzliek pienākumu kontrolēt materiāla svaru katrā pārstrādes posmā. Visām kontroles un mērīšanas ierīcēm uzņēmumā piemērojama ikgadējā metroloģijas pārbaude, un tās rezultāti tiek reģistrēti attiecīgajos dokumentos.
4
Materiāla sasmalcināšana un samaisīšana līdz viendabīgai masai (homogenizācija)
Materiāla sasmalcināšana un samaisīšana līdz viendabīgai masai (homogenizācija) Pateicoties malšanas un maisīšanas sistēmai, kas izstrādāta pēc mūsu norādījuma, keramikas masas daļiņas ir pietiekami mazas, tātad atbilst noteiktajiem lielumiem. Materiāla homogenizācija ir nepieciešama kvalitatīvai paraugu atlasei.
5
Paraugu atlase
Paraugu atlase Kad tiek veikta materiāla homogenizācija, ņemot palīgā sertificētas tehnoloģiskās ierīces, notiek nepārtraukta paraugu atlase saskaņā ar norādītu algoritmu un sertificētu metodiku. Galvenie katalizatoru analīzes posmi – paraugu atlase un paraugu sadale. Izvēloties pareizo paraugu
6
Paraugu sadale un paraugu sagatavošana
Paraugu sadale un paraugu sagatavošana Tas tiek veikts mūsu laboratorijā. Ar analīzes objektu mūsu speciālisti veic noteiktas darbības, kas ir nepieciešamas, lai sagatavotu paraugu citai analīzei. Galvenais paraugu sagatavošanas mērķis - materiāla sagatavošana noteiktai konkrēta veida analīzei. Parauga sagatavošana
7
XRF analīze
XRF analīze Mūsu laboratorijā tiek veikta rentgenstaru fluorescences (XRF) analīze, pamatojoties uz spektra, kas iegūts pētāmo materiālu pakļaujot rentgena staru iedarbībai, savākšanu un turpmāku analīzi. Pateicoties samaltas keramikas katalizatoru analīzes specializēto analītisko iekārtu
8
Iepriekšējie maksājumi
Iepriekšējie maksājumi Kad mūsu laboratorijā tiek saņemti rentgenfluorescences analīzes rezultāti un konstatētas biržas cenas 80 % konstatēta metāla, pasūtītājs saņem naudas līdzekļus savā bankas kontā.
9
Ķīmiskā analīze
Ķīmiskā analīze Galvenais ķīmiskās analīzes mērķis – pārbaudīt rentgenfluorescences analīzi. Tas tiek darīts, lai cik vien iespējams samazinātu iespējamo analīzes nepareizību un palielinātu tās rezultātu precizitāti. Mēs strādājam tikai ar modernām laboratorijām, kurām ir šajā jomā
10
Galīgais norēķins
Galīgais norēķins Kad ir saņemta ķīmiskā analīze un noteiktas biržas cenas atlikušajiem 20 % metāla, pasūtītājam tiek iesniegti visi darījumam nepieciešamie dokumenti. Naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz pasūtītāja bankas kontu saskaņā ar konkrēta līguma noteikumiem.
On top Back