Kontaktid

Võtame Teiega ühendust:

Kontaktid: +370 686 91435

(pvz. Tomas Tumonis, +370 699 44223, tomas@mail.lt)

Jäätmete, mille koostises on väärismetalle, kokku ostmine ja ümbertöötlemine

Back

Ümbertöötlemisprotsess

1
Katalüsaatorite jäätmete kaalumine
Katalüsaatorite jäätmete kaalumine Meie ettevõttesse toodud materjalile antakse registreerimisnumer ja väljastakse arvestuskaart, millele kirjutatakse kõik kaalumistulemused.
2
Keraamika eemaldamine metallkorpusest
Keraamika eemaldamine  metallkorpusest Keraamilise monoliitmetall korpusest eemaldamiseks kasutab meie firma spetsiaalselt konstrueeritud hüdrokääre. Neid kasutatakse koos filtreerimissüsteemiga keraamiliste tolmu kogumiseks - see aitab vältida võimalikku materjali kadu.
3
Keraamilise massi kaalumine
Keraamilise massi kaalumine Meie poolt kasutatav jäätmete arvestussüsteem nõuab meilt kaalu kontrollimist igal töötlemise etapil. Kõikidele ettevõttes olevatele kontrolli- ja mõõteseadmetele on kohaldatud aastane metroloogiline kontroll ning tulemusi kajastatakse vastavates dokumendides.
4
Materjali purustamine ja ühtlaseks massiks segamine (homogeniseerimine)
Materjali purustamine ja ühtlaseks massiks segamine (homogeniseerimine) Tänu jahvatamise ja segamise süsteemideke on keraamilise massi osakesed on piisavalt väikesed ja nõutava suurusega. Materjali homogeniseerimine on vajalik kvaliteetsemate proovide väljavalimiseks.
5
Proovide väljavalimine
Proovide väljavalimine Pärast materjali homogeeniseerimist toimub sertifitseeritud tehnoloogiliste seadmete abil jätkuv proovide väljavalimine vastavalt määratud algoritmile ja sertifitseeritud metoodikale. Peamised analüüsi etapid on proovide väljavalimine ja proovide jaotamine. Valides õige proovide
6
Proovide jaotamine ja proovide ettevalmistamine
Proovide jaotamine ja proovide ettevalmistamine Seda toimub meie laboratooriumis. Meie spetsialistid viivad analüüsi objektiga läbi teatavad toiminguid, mis on vajalikud proovi järgmiseks analüüsiks ettevalmistamiseks. Proovi ettevalmistamise peaeesmärk on materjali ettevalmistamine teatud tüüpi analüüsi jaoks. Proovi ettevalmistamine
7
Röntgenanalüüs (XRF)
Röntgenanalüüs (XRF) Meie laboratoorumis teostatakse X-ray (XRF) analüüsi, mis põhineb spektril, antud mõjudes testitava materjali röntgenkiirgusteel, kogumisel ja edasisel analüüsil. Tänu jahvatatud keraamiliste katalüsaatorite analüüsi spetsiaalsetele analüüsiseadmete modifikatsioonidele on saadud
8
Ettemaks
Ettemaks Pärast fluorestsentsanalüüsi tulemuste saamist meie laboris ja börsihindade määramist 80% võimalikele metallidele, saab klient raha oma pangakontole.
9
Keemiline analüüs
Keemiline analüüs Keemilise analüüsi peamine eesmärk on röntgeni fluorestsentsilise analüüsi kontroll. Seda tehakse võimaliku analüütilise vea vähendamiseks ja tulemuste täpsuse suurendamiseks. Me töötame ainult kaasaegsete laboritega, mis omavad selles valdkonnas vajalikke akrediteeringud ja mitte
10
Lõplik arveldamine
Lõplik arveldamine Pärast keemilise analüüsi saamist ja börsihindade määramist ülejäänud 20% metallidele, esitakse tellijale kõik tehingu jaoks vajalikud dokumendid. Raha kantakse kliendi pangakontole vastavalt konkreetsetele lepingutingimustele.
On top Back